کاروان زیارتی 78 زوج دانشجویی

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز یکشنبه 20 اسفند ماه 96، کاروان زیارتی متشکل از78 زوج دانشجویی دانشگاه، از مجموعه 170 زوج دانشجوی شرکت کننده در مراسم ازدواج دانشجویی سال 96، ساعت 15پس از انجام مراسمی در حسینیه شهدای گمنام دانشگاه به مشهد مقدس اعزام می شوند.