پژوهشگران برتر دانشکده

جناب آقای دکتر سیدعبدالمجید جلائی و جناب آقای عارف فروغی  انتخاب شایسته شما به عنوان پژوهشگر برتر، مایه افتخار دانشکده مدیریت و اقتصاد است. توفیقات روزافزون شما را در تمام عرصه‌های زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

دانشکده مدیریت و اقتصاد