معرفی دانشکــــده

سیر تحولات اقتصاد جهانی و حرکت اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه در کنار حاکم شدن نگرش علمی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مالی و مدیریتی موجب اهمیت بیش از پیش رشته‌های اقتصاد، حسابداری و مدیریت شده است. وارد شدن ریاضیات و کامپیوتر در این حوزه موجب شده است تا این سه رشته جزء رشته‌های تراز اول کشور محسوب شوند. بر این اساس و با توجه به استعدادهای بالقوۀ بازرگانی، صنعتی، معدنی، و کشاورزی منطقۀ جنوب‌شرق ایران و خصوصاً استان کرمان و نقشی که متخصصین رشته‌های اقتصاد، حسابداری و مدیریت می‌توانند در فرآیند رشد و توسعۀ ملی و منطقه‌ای داشته باشند، موجب شد تا در سال 1374 دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد رسماً فعالیت خود را با سه رشتۀ اقتصاد، حسابداری و مدیریت در مقطع کارشناسی روزانه و شبانه آغاز نماید.

به دلیل نقش برجستۀ دوره‌های تحصیلات تکمیلی و نیاز بازار کار به متخصصین این سه رشته درسال 1382 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی راه‌اندازی و سپس کارشناسی ارشد اقتصاد و حسابداری نیز به ترتیب در سال‌های 1383 و 1384 ایجاد شدند. خوشبختانه به دلیل اهمیت رشته‌های مدیریت در کشور، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد توانسته است رشته‌های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، مدیریت بحران و مدیریت کارآفرینی را که تعداد معدودی دانشگاه در کشور دارا هستند را  تا سال 1387 راه اندازی نماید. همچنین با همت و تلاش اعضای هیئت علمی و همکاران اداری دانشکده در سال 1390 دوره‌های دکترای حسابداری و اقتصاد نیز راه‌اندازی شده به طوری که هم اکنون در مجموع 280 نفر دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند. دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد تاکنون در 35 طرح مهم پژوهشی استانی و ملی مشارکت مستقیم داشته است. از سال 1379 تاکنون تعداد قابل توجهی کتاب توسط اعضاء هیئت علمی این دانشکده تألیف و ترجمه شده است که برخی از آنها به عنوان کتاب درسی دانشگاه‌های مختلف کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با تلاش اعضای هیئت علمی این دانشکده مقالات زیادی در مجلات و سمینارهای داخلی و خارجی به چاپ رسیده است و در کنار آن اعضاء هیئت علمی دانشکده با حضور علمی و عملی خود در شوراهای مشاوره استان نقش مؤثری در تصمیم‌سازی‌های استانی داشته‌اند و به خوبی توانسته‌اند ارتباط صنعت و دانشگاه را محقق نمایند. دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد با تلاش اعضاء هیئت علمی خود و فراخوان سراسری توانسته مجلۀ دانش حسابداری را با درجۀ علمی- پژوهشی راه‌اندازی نماید، که از تابستان 1389 به‌طور منظم چاپ شده است. همچنین این دانشکده اقدام به چاپ مجلۀ توسعه و سرمایه نموده است که تاکنون شماره‌هایی از آن نیز وارد بازار گردیده است. این دانشکده دارای یک کتابخانۀ تخصصی است. همچنین در دانشکده به دلیل اهمیت پژوهش و تحقیق، سایت کامپیوتری مجهزی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری راه‌اندازی شده است. لازم به ذکر است که برگزاری 15 سمینار معتبر استانی و ملی نیز در کارنامۀ دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد قراردارد.

آنچه مسلم است وجود اعضاء هیئت علمی متخصص، دانشجویان مستعد در 3 رشتۀ کارشناسی، 7 رشتۀ کارشناسی ارشد و 2 رشتۀ دکترا همراه با کتابخانه و سایت مجهز و تجربۀ مشارکت گسترده در طرح‌های پژوهشی بیانگر این است که دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد می‌تواند همچون گذشته نقش ارزنده‌ای در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعۀ استان کرمان داشته باشد.