مسابقه بزرگ کتابخوانی

 

لینک دریافت فایل: کتاب گسترش نهضت حسینی

برای ثبت نام در مسابقه اینجا راکلیک نمایید. لازم به ذکر است آخرین مهلت برای ثبت نام در مسابقه پنجم شهریور ماه است.