قابل توجه دانشجویان- ارسال تصاویر

قابل توجه دانشجویان محترم

در صورتی‌که از اینترنت ضعیف استفاده می‌کنید و یا اندازه تصاویر بیش از حجم خواسته شده از طرف استاد است، از راهنمای زیر برای کاهش حجم تصاویر ارسالی خود استفاده نمایید.

راهنمای کاهش حجم تصاویر