سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

به استحضار می‌رساند مؤسسه آموزش عالی فردوس در نظر دارد به امید خداوند متعال «سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» را در تاریخ 30 و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با همکاری استانداری خراسان رضوی، علم و فناوری خراسان رضوی، انجمن علمی مدیریت دانش ایران، انجمن علمی مدیریت عالی کسب و کار ایران، انجمن علمی توسعه اقتصادی ایران، انجمن علمی هنر اسلامی ایران، انجمن علمی فرش ایران، انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران، انجمن علمی ترویج زبان و ادب فارسی ایران و انجمن دوستی ایران و تاجیکستان برگزار نماید.