برگزاری غیر حضوری ترم تابساتی دانشگاه بیرجند

برای مشاهده اطلاعیه به‌صورت کامل پیوندهای زیر را مطالعه نمایید:
برگزاری غیر حضوری ترم تابساتی دانشگاه بیرجند
اطلاعیه ترم تابستان