برگزاری اولین همایش تأمین مالی: بستری برای رونق تولید

در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اتکا بر توانایی‌های اقتصادی داخلی در امر توسعه و پیشرفت کشور و براساس راهبرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درونزا، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان همایش ملی تأمین مالی: بستری برای رونق تولید را برگزار می‌نماید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر به سایت https://nfcep.uk.ac.ir مراجعه نمایید.