اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برای مشاهده کامل اطلاعیه، روی پیوند زیر کلیک کنید:
اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص ثبت نام مقدماتی