اطلاعیه دانشجویی

سامانه گفتگوی برخط برای سهولت و تسریع در پاسخ سوالات و رفع اشکالات دانشجویان

⬅️چنانچه درباره مسایل آموزشی سؤال دارید (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٨ تا ١٤) لینک زیر را کلیک نمایید:

https://elearn.uk.ac.ir/edusupport

⬅️چنانچه درباره سامانه‌های آموزش برخط سؤال دارید (شنبه تا پنجشنبه از ساعت ٧:٣٠ تا ١٩:٣٠) لینک زیر را کلیک نمایید:

https://elearn.uk.ac.ir/support
 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان