معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


نام و نام خانوادگی

دکتر حمیدرضا حری

مرتبۀ علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- اقتصاد پولی

مدت تصدی

از 94 تاکنون

تلفن

034-31322751

رایانامه

horryhr@uk.ac.ir

 


1. اداره و نظارت بر حسن اجرای مقررات و فرایندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی منطبق بر مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه.

2. همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینۀ اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیئت رئیسه.

3. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی دانشکده با نظر رئیس دانشکده.

4. تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش دانشکده.

5. تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده.

6. برنامه‌ریزی امور آموزشی دانشکده با همکاری واحدهای ذیربط.

7. ارائۀ پیشنهاد در زمینۀ برنامه‌های آموزشی، آیین‌نامه‌های آموزشی، ظرفیت پذیرش دانشجویان جدید به معاونت آموزشی دانشگاه.

8. بررسی کیفیت آموزشی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی.

9. ارزیابی و بازنگری محتوای سر فصل‌ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیئت علمی.

10. برنامه‌ریزی جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می‌گردد.